Wegdam Foundation

Wegdam Foundation geeft moeder en kind een toekomst

Eén van de landen waar de Wegdam Foundation zich voor inzet is Sierra Leone.

wegdam foundation


Sierra Leone is een van de armste landen ter wereld. De burgeroorlog heeft een verschrikkelijke impact gehad en toen het land eindelijk de weg naar boven gevonden had, brak in 2015 de Ebola-epidemie uit. Economische structuren zijn veelal weggevaagd waardoor voor veel mensen het leven vooral overleven is geworden. De belangrijkste dagelijkse zorg is vooral het verkrijgen van voldoende eten voor het gezin en scholing is lang niet voor alle kinderen bereikbaar en heeft niet de hoogste prioriteit.

Met name de vrouwen en jonge meisjes zijn kwetsbaar in Sierra Leone, zeker als ze ongewenst zwanger worden op jonge leeftijd. Deze meisjes mogen dan niet meer naar school waardoor ze altijd afhankelijk blijven van familie. Vaak is de familie straatarm en kunnen ze de zorg van een ongeschoolde moeder en kind niet opbrengen. Soms zijn de ouders van een meisje al overleden waardoor ze op een tante terug moeten vallen. Het komt regelmatig voor dat er misbruik van deze situatie gemaakt wordt met als gevolg dat deze moeders hulpeloos naar de stad trekken met de hoop op een betere toekomst. Deze situatie is zowel voor de moeder als voor het kind uitzichtloos en schrijnend.


De plaatselijke hulporganisatie WE Yone Child in Sierra Leone heeft deze grote problematiek onder de aandacht gebracht bij de Wegdam Foundation waarna de Wegdam Foundation een nieuw project gericht op deze doelgroep is gestart; “een toekomst voor moeder en kind”.

De enige uitweg voor deze jonge moeders om te ontsnappen aan de uitzichtloosheid van hun bestaan is scholing met uitzicht op een baan. Op deze manier kunnen ze hun eigen inkomsten genereren en op eigen benen leren staan. Bovendien winnen ze hun zelfrespect terug wat evenzo belangrijk is.
Het project dat de Wegdam Foundation is gestart bestaat uit een leertraject van 2 jaar waarbij ze kunnen kiezen uit 3 mogelijkheden:
• een opleiding tot naaister,
• het volgen van een computercursus
• opleiding in catering.
In Freetown heeft de plaatselijke hulporganisatie WE Yone Child met hulp van de Wegdam Foundation (WF) een lagere school gebouwd met daarbij een opleidingscentrum voor jonge moeders. Met fondsen van WF wordt dit opleidingscentrum uitgebreid en kunnen moeders worden ondersteund in opleiding, voedsel en andere basisbehoeftes, om zo een toekomst aan een jonge moeder met kind gegeven.

Wat maakt dit project anders dan andere projecten?


De Wegdam Foundation heeft enerzijds als doel geld inzamelen voor deze opleidingstrajecten maar anderzijds, en minstens zo belangrijk, het onder de aandacht brengen van deze problematiek.
Door in contact te komen met de doelgroep ontstaat er een binding tussen donateur en doelgroep. 28 meisjes hebben hun aangrijpende levensverhaal op papier gezet. Deze verhalen worden gedeeld met belangstellenden waarna zij een moeder kunnen kiezen die ze willen steunen. Het project gaat verder dan alleen een donatie; de Wegdam Foundation brengt de donateur in direct contact met de moeder in Sierra Leone via WhatsApp. Wanneer de moeders zelf geen telefoon bezitten wordt een nummer van het opleidingscentrum gebruikt. Op deze manier krijgt de donateur direct zicht op wat er met zijn/haar donatie gebeurt.


Hoe kunt u bijdragen aan het project “een toekomst voor moeder en kind?


Wanneer u belangstelling heeft voor dit project kunt u contact opnemen met de Wegdam Foundation via info@wegdamfoundation.com U krijgt dan toegang tot de verhalen van de vrouwen, waarna u een keuze kunt maken. U kunt ervoor kiezen om éénmalig een bedrag over te maken of periodiek. Daarna brengt de Wegdam Foundation u in contact met de desbetreffende moeders.