Geen serviceclub maar service

Goede Doelen

De Nederlandsche Tafelronde is geen serviceclub maar service en de gedachte dat iedereen op zijn manier een bijdrage behoort te leveren aan de maatschappij zit diep geworteld bij Tafelaars. Door middel van diverse activiteiten zamelt de Ronde Tafel Haaksbergen geld in voor diverse lokale goede doelen. De Ronde Tafel Nederland kiest elk jaar een Nationaal en Internationaal doel waar de Ronde Tafel Nederland als geheel (inclusief lokale Tafels) aan bijdragen. De lokale doelen waarvoor dit jaar geld ingezameld wordt door oa. de Ronde Tafel Rally zijn JuNiMo en de Wegdam Foundation.

Lokaal

Junimo

Vriendschap is belangrijk. Kinderen uit het speciaal onderwijs hebben vaak minder sociale contacten in hun directe omgeving doordat zij verder weg op school zitten. Ze vinden moeilijk aansluiting bij andere kinderen en spelen daardoor minder samen. JuNiMo biedt deze kinderen de mogelijkheid bieden om sociale contacten op te bouwen door samen te zijn in de vorm van een speelmiddag.

Onder enthousiaste en professionele begeleiding bieden zij verschillende activiteiten aan die variëren van een spelletjesmiddag tot koekjes bakken en van knutselen tot lekker buiten spelen. Activiteiten waaraan iedereen op zijn eigen manier en niveau aan kan deelnemen. JuNiMo vindt het belangrijk dat kinderen met een verstandelijke beperking of autisme aanverwante stoornis net als hun broer of zus kunnen deelnemen aan naschoolse activiteiten.

Wegdam

Wegdam Foundation komt voort uit de activiteiten van Wegdam Food Link BV, een handelskantoor en investeerder dat vooral actief is op het Afrikaanse continent. Via deze weg komt eigenaar Brian Wegdam in aanraking met bittere armoede, schrijnende situaties, maar ook met lokale mensen die daar wat aan doen. Dit zijn de helden die wij willen helpen in hun strijd tegen armoede en onrecht.

Wegdam Foundation is opgericht om middelen in te zamelen voor ondersteuning van projecten in landen waarin we actief zijn. Financiële hulp en goederen komen direct terecht op de plek waar het nodig is, zonder overheadkosten

Nationaal

make-a-wish

Make-A-Wish Nederland vervult de allerliefste wensen van kinderen tussen de 3 en 18 jaar met een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte: “Als een kind kan geloven dat zijn wens uitkomt, dan kan hij ook geloven dat hij beter wordt.”

interNationaal

Freedom Through Education

Freedom Through Education (FTE) bestaat sinds 1998 en bouwt scholen in India om kansarme kinderen enige opleiding te kunnen geven met als drive het analfabetisme uit te roeien.

Services

De Ronde Tafel Haaksbergen zet met passie en liefde in voor verschillende goede doelen. Dit wordt voornamelijk gedaan door het organiseren van service projecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van een Rally event,  het verkopen van eten & drinken op de jaarlijkse Military in Boekelo of het organiseren van een andere events waarmee we geld inzamelen om onze goede doelen te ondersteunen. Maar niet alleen door het inzamelen van geld dragen wij bij aan de (lokale) maatschappij en de goede doelen. Ook door het ondersteunen en/of organiseren van uitjes voor ouderen en mensen met een lichamelijke- of geestelijke beperking kunnen we ons steentje bij dragen en helpen we de kwestbare groepen in onze samenleving.

algemeen

Zijn er vragen en/of opmerkingen inzake de diverse goede doelen die de Ronde Tafel Haaksbergen steunt op lokaal, nationaal en internationaal niveau dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@rt127.nl